Energirenovering hjælper med at dræbe vira

Ultraviolet lys med lysdioder, er et bud på en effektiv og klimavenlig måde at dræbe vira, bakterier og skimmelsvampe på overflader. Dette står i kontrast til andre metoder, som er kviksølvbaserede. Et dansk firma ved navn DisVir har udviklet et sådant koncept, hvilket har haft lovende testresultater til følge.

For at forklare nærmere går det ud på, at man via bestråling med LED-UVC-lys, simpelthen renser luften og desinficerer eksempelvis medicinsk udstyr. Lyset går ind med korte bølgelængder, trænger gennem cellevæggene og destruerer RNA’et og DNA’et i vira og bakterier. Et væsentligt element i dette er at bruge den rette energirenovering, da især luftdesinficeringen kræver, at boksene har stabile og effektive ventilatorer. Denne desinficering af luft foretages uden filtre. Dette gør, at DisVirs løsning er nemmere og billigere at anvende, da man derpå ikke skal stoppe anlægget og udskifte filtre, rør eller kviksølvlamper. Dette kræver en god energirenovering samt en masse af ventilatorerne, da der skal flyttes en del luft.

Klimavenlig corona-bekæmpning

Denne løsning fra DisVir er ikke alene yderst effektiv, den er også klimavenlig. Der indgår nemlig ikke kviksølvholdige teknologier som der gør i andre løsninger, og den afgiver ikke ozon. Metodens effektivitet eksemplificeres ved, at de har testresultater som viser, at 99.9 % af coronavirussen deaktiveres ekstremt hurtigt. Markedets bedste lysdioder sikrer, at smitstofferne angribes fra alle vinkler, leder og kanter. Dette gøres samtidig med, at energiforbruget kan måles på et meget lille sted. Lysdioderne lyser ved en lav temperatur, hvilket forlænger deres levetid, og bevirker at de har en driftstid på fem år. På den måde kan man holde driftsomkostningerne langt nede. Sammenkoblet med den rette energirenovering, i form af ventilatorer fra ebmpapst, har man altså lavet en løsning til at dræbe coronavirus på en klimavenlig og effektiv måde. Tilmed indeholder denne løsning, at personer kan opholde sig i rummet, mens luften renses for bakterier og vira.